Dansterapi

 

"Dansterapi är det psykoterapeutiska användandet av dans och rörelse."

 

Människor världen över har alltid dansat, dansen är en självklar healing form som har använts av shamaner, naturfolk och äldre kulturer i alla tider. Dans är konsten att uttrycka sina känslor med hjälp av rytmiska rörelser. Rörelseritualer har tillåtit människor sedan civilisationens början att överbrygga avståndet mellan dem själva och universum. Det behövs ett hjälpmedel för att kunna uttrycka sin sorg, rädsla, ilska och glädje som är förknippad med överleva och meningen med livet.

 

Människan uttryckte sina känslor i rörelse långt innan hon formulerade dem i ord. Det är ibland lättare att ge uttryck för känslor i rörelse än i ord. det är viktigt att fysiskt få uttrycka känslor och tankar som har satt sig i kroppen och som ännu kanske inte har formulerat i ord. När vi återtar våra rörelser, vår rörelse frihet, så återtar vi vår kraft.

 

Dansens kreativa process i sig har terapeutisk verkan. Dans kan vara rituell, kontaktskapande och livsbejakande. I dansterapi sätter man igång en kreativ process för att föra upp omedvetet material på ett medvetet plan. Det kan ske via katarsis, rening och befrielse av undertryckta känslor, via dansen. Det är väldigt viktigt att efteråt bearbeta det som har kommit upp till ytan och därmed ges möjlighet till fördjupad självinsikt. Fokus ligger på att uppmuntra utvecklandet av det spontana, personliga rörelse uttrycket.

" För att veta vem man är

måste man bli medveten

om vad man känner "

Alexander Lowen

 

Kroppen och " själen " är så sammanlänkade att man via kroppen och dans kan nå långt undangömt undermedvetet material. För mig har den fria dansen alltid varit ett ovärderligt sätt för att få uttrycka mig. Jag tror att dansen har en helande effekt i sig. Bara genom att dansa, dansa och dansa så påverkas hela vår varelse. I den västerländska kulturen har vi till viss del förlorat kontakten med naturen, våra instinkter och symboler, och i och med det fått svårare att uppleva vårt inre liv.

 

Kontakten med vår inre rikedom av fantasi och kreativitet är en avgörande faktor för att vi ska känna oss tillfreds och få en mening i våra liv. Jag ser dansterapi som ett sätt att återskapa den kontakten. Jag anser att vi har förlorat det ursprungliga sättet att använda dans i livet, såsom det fanns i äldre kulturer, och därför får dansterapin fylla denna funktion.