Dansterapi


 "Dansterapi är det psykoterapeutiska användandet av dans och rörelse."


Människor världen över har alltid dansat, dansen är en självklar healing form som har använts av shamaner, naturfolk och äldre kulturer i alla tider. Dans är konsten att uttrycka sina känslor med hjälp av rytmiska rörelser. Rörelseritualer har tillåtit människor sedan civilisationens början att överbrygga avståndet mellan dem själva och universum. Det behövs ett hjälpmedel för att kunna uttrycka sin sorg, rädsla, ilska och glädje som är förknippad med överleva och meningen med livet.

Människan uttryckte sina känslor i rörelse långt innan hon formulerade dem i ord. Det är ibland lättare att ge uttryck för känslor i rörelse än i ord. Det är viktigt att fysiskt få uttrycka känslor och tankar som har satt sig i kroppen och som ännu kanske inte har formulerat i ord. När vi återtar våra rörelser, vår rörelse frihet, så återtar vi vår kraft.

Dansens kreativa process i sig har terapeutisk verkan. Dans kan vara rituell, kontaktskapande och livsbejakande. I dansterapi sätter man igång en kreativ process för att föra upp omedvetet material på ett medvetet plan. Det kan ske via katarsis, rening och befrielse av undertryckta känslor, via dansen. Det är väldigt viktigt att efteråt bearbeta det som har kommit upp till ytan och därmed ges möjlighet till fördjupad självinsikt. Fokus ligger på att uppmuntra utvecklandet av det spontana, personliga rörelse uttrycket.
 

 

Tid och Bokning

För att kunna delta i gruppen behöver du först komma på inledande bedömningssamtal. 
Gruppen träffas en gång i veckan på onsdagar kl 12.30-14.00

Är du intresserad av att veta mer och/eller delta?


Kontakta:
Annette Lönnell
dansterapicentrum@hotmail.com
0707-56 33 30