Kroppspsykoterapi

Kroppsorienterad psykoterapi är en verbal metodik med tillägg av kroppsorienterade tekniker.

 

 

Kroppen, Känslorna och tankarna/sinnet har nära samspel med varandra. Vår vardag är bevis på att mentalt upplevande och kroppsliga reaktioner är kopplade till varandra.

 

 

När vi blir arga fördjupas andningen och hjärtat slår fortare, vi biter ihop käkarna, ögonspringorna smalnar, vi kanske knyter nävarna. När vi blir rädda drar vi ett djup andetag och håller andan. När vi är djupt sorgsna känns andningen tung, det kan snörpa åt i halsen när gråten är på väg. Eller vi kan känna djup lättnad och befrielse som följer av ett djupt, befriande andetag.

 

De psykologiska försvaren avspeglar sig i karaktärshållningen bland annat som muskelspänningar, som kan vara både kroniska och omedvetna.

 

För att lära känna och framförallt att acceptera våra känslor tar vi vägen via kroppen. Vi kommer att upptäcka gamla invanda mönster och hur de har säte i kroppens muskulatur, och utforskar hur kroppshållningen är kopplad till känslor och tankemönster.

När vi kan acceptera våra känslor har vi plötsligt möjlighet till val av hur vi vill agera i olika situationer. Vi är inte längre automatiskt styrda att reagera på samma sätt som vi alltid har gjort, istället kan vi svara an mer kreativt till omvärlden.

 

En av hörnstenarna i kroppspsykoterapin är att man, genom att arbeta direkt med olika SME, i begreppets vida bemärkelse, kan påverka det omedvetna kroppsschemat och att man därigenom kraftfullt kan påverka det symboliska självets innehåll och organisation.

 

I den kroppsterapi som jag företräder använder vi oss av alla de fem nivåerna och strävar i det terapeutiska arbetet efter att utvidga upplevelse och uttrycksvidden inom varje nivå samt att underlätta för personen att "flytta" mellan dessa nivåer. Det har ett egen värde att kunna "dansa" mellan tanke och symbolföreställning, känsla, kroppsupplevelse och handlingar som påverkar yttervärlden. De fem nivåerna kan också sägas vara ett slags fritt associationsinstrument, det är ett sätt att vandra i sitt eget kroppsmedvetande.

 

De fem nivåerna:

  1. Motoriskt uttryck
  2. Sensationer
  3. Känslor
  4. Föreställningar
  5. Verbalt-kognitivt material