Handledning


Personal handledning
 

Jag erbjuder handledning av personal inom olika verksamhetsområden, grupper och enskilda.

Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Du/ni kan få stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Vi analyserar och reflekterar över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter.


Grupphandledning är ett effektivt sätt att utveckla både samarbetet och kompetensen inom en arbetsgrupp. Gruppen träffas exempelvis två timmar varannan vecka. Grupphandledning ges företrädevis till grupper som arbetar med människovårdande yrken inom socialt arbete, vård, omsorg eller utbildning.Psykoterapi handledning

    

Jag är handledare i psykoterapi och kan erbjuda psykoterapihandledning, för psykoterapistuderande och psykoterapeuter enskilt och i grupp.

Handledning behöver vi för att få syn på oss själva och hur vi fungerar i våra olika roller och sammanhang. Som psykoterapeut/behandlare behöver man ibland få hjälp att sätta ord på samspelet med patienten, integrera de teorier man lärt sig med sin kliniska erfarenhet, pröva egna tankar, få stöd och uppmuntran, hitta det konstruktiva och hoppfulla i det svåra.

Handledningen ska hjälpa den handledde att känna sig mindre ensam professionellt och ge utrymme för henne/honom att formulera sig och bli mött i sin egen sårbarhet. Man kan behöva hjälp att upptäcka parallellprocesser och att sätta gränser i klientarbetet.


Kostnad:

För enskild handledning:

För organisationer och grupper  1 350 kronor + 25% moms per 45 min

För privata individuell 1.200 kronor + 25% moms per 45 min

Avbokningsregler: Sen ändring av tid eller avbokning som görs mindre än två arbetsdagar innan bokat besök debiteras 100%