Dansterapi

"Dansterapi definieras som det psykoterapeutiska användandet av

dans och rörelse i en process för att främja individens
känslomässiga, kognitiva, sociala och fysiska integration"

 (Amerikanska dansterapiföreningens definition av dansterapi)

 
Dansterapi är en konstnärlig terapiform, via den konstnärliga och kreativa processen i dansterapi integreras dans och psykoterapi.
 
I dansterapin blir du guidad in i improviserad dans och rörelse. Du får möjlighet att vända dig inåt, lyssna på din kropps impulser och att utforska din egen dans. Fokus ligger på att uppmuntra utvecklandet av det spontana, personliga rörelseuttrycket. Du blir guidad att hitta dina rörelser, din dans, på ditt eget sätt.

"Dance is the song of the body." 
Martha Graham

Svåra upplevelser, trauman och stress påverkar våra kroppar och kan sätta spår i vår hållning, andning, rörelsemönster och lagras som omedvetna kroppsminnen. Kroppen har sitt eget språk. Det är ibland lättare att ge uttryck för känslor i rörelse än i ord. Det är viktigt att fysiskt få uttrycka känslor och tankar som har satt sig i kroppen och som ännu kanske inte har formulerat i ord. När vi återtar våra rörelser, vår rörelse frihet, så återtar vi vår kraft.
 
Dansens kreativa process i sig har terapeutisk verkan. Under utforskandet i dansen och rörelsen kan kroppsliga spänningar frigöras, känslor komma till ytan samt mentala blockeringar lösas upp. En viktig del av bearbetningen i dansterapin är att föra upp upplevelserna i dansen till ett medveten plan. Det är väldigt viktigt att efteråt bearbeta det som har kommit upp till ytan och därmed ges möjlighet till fördjupad självinsikt. Bearbetandet av minnen, känslor och upplevelser, kan ske i fysisk bearbetning med också genom att formulera det i ord.
 
Dansterapi kan ge en ökad kroppsmedvetenhet, bättre känslohantering, förbättrad självkänsla och har positiv integrerande effekt mellan kropp, känslor och tanke. Dansterapi kan stimulera till att upptäcka, förstå och stärka dina egna inneboende resurser.
 
Dansterapi är en relationell process där klienten/klienterna och terapeuten engagerar sig i en empatisk kreativ process där man använder rörelser och dans för att stödja integreringen av känslomässiga, kognitiva, fysiska, sociala och spirituella aspekter av självet.
 
 Det finns många aspekter som är positiva med dans. Vetenskapliga studier och kliniska erfarenheter, visar att dans kan ha positiv inverkan på kroppen både fysiskt och psykiskt. Dans kan ge god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som oro, ångest samt nedstämdhet.

När man dansar tränar man både muskelstyrka, balans, koordination och rörlighet. Under dansen utsöndras kroppens eget morfin, endorfiner, som också kallas för må-bra-hormoner. Endorfiner är stressreducerande och har en smärtstillande effekt. Även oxytocin frigörs i kroppen vid dans. Oxytocin är ett hormon som lindrar smärta och är bra för läkningsprocesser, stress och blodtryck.
 
"I see the dance being used as means of communication between
soul to soul- to express what is too deep and too fine for words." -
Ruth St. DenisDansterapi bedrivs både individuellt och i grupp


Ingen tidigare dans erfarenhet krävs, du dansar helt utifrån dina egna förutsättningar.


 

Människor världen över har alltid dansat, dansen är en självklar healing form som har använts av shamaner, naturfolk och äldre kulturer i alla tider. Dans är konsten att uttrycka sina känslor med hjälp av rytmiska rörelser. Rörelseritualer har tillåtit människor sedan civilisationens början att överbrygga avståndet mellan dem själva och universum. Det behövs ett hjälpmedel för att kunna uttrycka sin sorg, rädsla, ilska och glädje som är förknippad med överleva och meningen med livet.

Människan uttryckte sina känslor i rörelse långt innan hon formulerade dem i ord. Det är ibland lättare att ge uttryck för känslor i rörelse än i ord. det är viktigt att fysiskt få uttrycka känslor och tankar som har satt sig i kroppen och som ännu kanske inte har formulerat i ord. När vi återtar våra rörelser, vår rörelse frihet, så återtar vi vår kraft.

Dansens kreativa process i sig har terapeutisk verkan. Dans kan vara rituell, kontaktskapande och livsbejakande. I dansterapi sätter man igång en kreativ process för att föra upp omedvetet material på ett medvetet plan. Det kan ske via katarsis, rening och befrielse av undertryckta känslor, via dansen. Det är väldigt viktigt att efteråt bearbeta det som har kommit upp till ytan och därmed ges möjlighet till fördjupad självinsikt. Fokus ligger på att uppmuntra utvecklandet av det spontana, personliga rörelse uttrycket.

" För att veta vem man är

måste man bli medveten

om vad man känner "

Alexander Lowen

Kroppen och " själen " är så sammanlänkade att man via kroppen och dans kan nå långt undangömt undermedvetet material.  I den västerländska kulturen har vi till viss del förlorat kontakten med naturen, våra instinkter och symboler, och i och med det fått svårare att uppleva vårt inre liv.

Kontakten med vår inre rikedom av fantasi och kreativitet är en avgörande faktor för att vi ska känna oss tillfreds och få en mening i våra liv. Jag ser dansterapi som ett sätt att återskapa den kontakten. Jag anser att vi har förlorat det ursprungliga sättet att använda dans i livet, såsom det fanns i äldre kulturer, och därför får dansterapin fylla denna funktion.