Mindfulness


Mindfulness är en upplevelsebaserad metod som ger oss möjlighet att utforska oss själva och utveckla våra resurser.
Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Det gör du med en nyfiken och accepterade inställning, det vill säga, utan att du värderar eller dömer det du upplever i nuet.

En viktig del i mindfulness är också en mer accepterande hållning mot dig själv och andra. Att du ser kärleksfullt och ömsint på dig själv, eller i alla fall skapar en neutral självbild, har stor betydelse för att du ska må bra.

Mindfulness handlar om att skapa en större medvetenhet om hur vi fungerar, hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. Det påverkar vår kropp fysiskt. Det påverkar vårt mentala system och det påverkar vårt emotionella system. Skillnaden i vårt agerande blir slående då vi lättare kan välja konstruktiva och framgångsrika vägar
 
 
Du kan öka din förmåga till mindfulness genom att meditera och öva.
En del upplever att mindfulness minskar stress, ångest och nedstämdhet, samt att det kan vara en hjälp för att hantera smärta och sömnproblem. Mindfulness har visat sig vara mycket framgångsrikt mot oro, ångest och depression. Det kan vara svårt att ändra destruktiva tanke- och känslomässiga mönster som gör att vi går in i psykisk ohälsa och kraftlöshet.
 
Jon Kabat-Zinn
Mindfulness som den praktiseras i väst är inspirerad av den amerikanska professorn i medicin Jon Kabat-Zinn. Han intresserade sig först för hur mindfulness med meditationstekniker från öst kunde användas mot stress och vid smärtlindring. Detta skedde 1979. Han använde sig av buddistiska meditationsmetoder men tog bort det mesta av det religösa och filosofiska innehållet, allt för att anpass det hela mot väst.
 
Jon Kabat-Zinn har arbetat fram en metod som bl.a. innehåller meditation med fokus på andningen, yoga, kroppskanning och meditativ gång. Han har skapt ett program med dagliga övningar som heter Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).