Dansterapi
 

"Dansterapi definieras som det psykoterapeutiska användandet av
dans och rörelse i en process för att främja individens
känslomässiga, kognitiva, sociala och fysiska integration"

 (Amerikanska dansterapiföreningens definition av dansterapi)

 
Dansterapi är en konstnärlig terapiform, via den konstnärliga och kreativa processen i dansterapi integreras dans och psykoterapi.
 
I dansterapin blir du guidad in i improviserad dans och rörelse. Du får möjlighet att vända dig inåt, lyssna på din kropps impulser och att utforska din egen dans. Fokus ligger på att uppmuntra utvecklandet av det spontana, personliga rörelseuttrycket. Du blir guidad att hitta dina rörelser, din dans, på ditt eget sätt.


"Dance is the song of the body." 
Martha Graham

 

Tillit är nyckelordet för att skapa en atmosfär av undersökande, experimenterande och risktagande.  Mycket fokus ligger på övningar som stärker tillit, samarbete och gemenskap för att skapa ett tryggt klimat som skapar en grogrund för att gå in i en djup terapiprocess och våga uttrycka sig med kroppen.
 
Svåra upplevelser, trauman och stress påverkar våra kroppar och kan sätta spår i vår hållning, andning, rörelsemönster och lagras som omedvetna kroppsminnen. Kroppen har sitt eget språk. Det är ibland lättare att ge uttryck för känslor i rörelse än i ord. Det är viktigt att fysiskt få uttrycka känslor och tankar som har satt sig i kroppen och som ännu kanske inte har formulerat i ord. När vi återtar våra rörelser, vår rörelse frihet, så återtar vi vår kraft.
 
Dansens kreativa process i sig har terapeutisk verkan. Under utforskandet i dansen och rörelsen kan kroppsliga spänningar frigöras, känslor komma till ytan samt mentala blockeringar lösas upp. En viktig del av bearbetningen i dansterapin är att föra upp upplevelserna i dansen till ett medveten plan. Det är väldigt viktigt att efteråt bearbeta det som har kommit upp till ytan och därmed ges möjlighet till fördjupad självinsikt. Bearbetandet av minnen, känslor och upplevelser, kan ske i fysisk bearbetning med också genom att formulera det i ord.
 
Dansterapi kan ge en ökad kroppsmedvetenhet, bättre känslohantering, förbättrad självkänsla och har positiv integrerande effekt mellan kropp, känslor och tanke. Dansterapi kan stimulera till att upptäcka, förstå och stärka dina egna inneboende resurser.
 
Dansterapi är en relationell process där klienten/klienterna och terapeuten engagerar sig i en empatisk kreativ process där man använder rörelser och dans för att stödja integreringen av känslomässiga, kognitiva, fysiska, sociala och spirituella aspekter av självet.
 
 Det finns många aspekter som är positiva med dans. Vetenskapliga studier och kliniska erfarenheter, visar att dans kan ha positiv inverkan på kroppen både fysiskt och psykiskt. Dans kan ge god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som oro, ångest samt nedstämdhet.

När man dansar tränar man både muskelstyrka, balans, koordination och rörlighet. Under dansen utsöndras kroppens eget morfin, endorfiner, som också kallas för må-bra-hormoner. Endorfiner är stressreducerande och har en smärtstillande effekt. Även oxytocin frigörs i kroppen vid dans. Oxytocin är ett hormon som lindrar smärta och är bra för läkningsprocesser, stress och blodtryck.
 

"I see the dance being used as means of communication between
soul to soul- to express what is too deep and too fine for words." -
Ruth St. Denis


Dansterapi bedrivs både individuellt och i grupp
 

Ingen tidigare dans erfarenhet krävs, du dansar helt utifrån dina egna förutsättningar.

 


Tid och Bokning

För att kunna delta i gruppen behöver du först komma på inledande bedömningssamtal. 
Gruppen träffas en gång i veckan på onsdagar kl 12.30-14.00

Är du intresserad av att veta mer och/eller delta?


Kontakta:
Annette Lönnell
dansterapicentrum@hotmail.com
0707-56 33 30